Kjøpsvilkår

Generelt
Følgende vilkår gjelder kjøp av varer og tjenester, levert av Knappefabrikken.
Vilkårene gjelder alt salg fra Knappefabrikken så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.  Knappefabrikken er en helnorsk nettbutikk.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Knappefabrikken er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos Posten. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi tar forbehold om mulige trykk,- og skrivefeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Knappefabrikkens side, kan dette endres uten unntak og uten videre varsel.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Knappefabrikken, er ansvarlig for betaling av de varer og tjenester Knappefabrikken eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. For å handle på Knappefabrikken må man være over 18 år.

Frakt ved retur
Hvis kunden ikke kjøper frimerker/fraktseddel og returnerer pakken til oss så vil vi få faktura fra Posten og et straffegebyr. Ved disse tilfellene så vil vi debitere kunden for disse kostnadene.

Reklamasjon
Før feil meldes til Knappefabrikken, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan vise til at produktet ikke samsvarer med produktbeskrivelsen, eller har åpenbare feil eller mangler, må kunden melde dette til Knappefabrikken snarest slik at nødvendige tiltak for å rette opp feilen kan iverksettes. Kunden vil da få nytt produkt så langt lagerbeholdningen rekker. Om produktet er utsolgt vil kjøpe,- og fraktsummen bli refundert. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Knappefabrikken melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Knappefabrikken, dekker ikke Knappefabrikken disse utgiftene.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 400,- for å dekke våre kostnader i forbindelse med pakking, frakt og administrasjon.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Knappefabrikken er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra Knappefabrikken sin side. Dette gjelder likevel ikke hvis Knappefabrikken kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor Knappefabrikkens kontroll, og som Knappefabrikken ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre følgene av. Knappefabrikken er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Knappefabrikkens side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Knappefabrikken har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg, frem til betaling har funnet sted. Betaling skjer ved bestilling, og levering skjer kun mot forskuddsbetaling. Betaling kan foretas med de fleste debet og kredittkort, og prosessen håndteres av PayPal.

Endring i vilkårene
Knappefabrikken forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.

Leveringstid
Normalt blir ordrene sendt ut samme dag. NB! Med sendt fra vårt lager menes den pakketiden vi bruker før vi sender ordren fra vårt lager. Frakttiden til posten kommer utenom. Normal leveringstid på a-post er 1-3 dager. Vi kan dessverre ikke garantere for posttiden til Posten Norge, da dette avhenger av hvor i landet pakken skal.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig opplevelse på vårt nettsted. Ved å fortsette og bruke dette nettstedet så samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.
Aksepter